Zetski dom

Antropološko istraživanje projektnog partnera: Univerzitet Salento, Lecce, Italija Projekat ADNICH

ADNICH projekat stvara mreze na južnom Jadranu između Italije, Albanije i Crne Gore i promoviše nematerijalna kulturna dobra tri zemlje kroz umjetnost, pozorište pa i sociajalno istraživanje; bavi se zaštitom različitih ekspresija tri naroda (identiteta, tradicije) u cilju stvaranja novog, inovativnog preko-graničnog proizvoda. Program predstavlja sa jedne strane veličanje mediteranske kulture, a u isto vrijeme tretira probleme koji postoje u ovom podneblju kao što su problemi među entničkim manjinama, dolazak i integracija emigranata, razlike medđu polovima (ostaci patrijarhalnog sistema) itd., koji će, ukoliko se budu pravilno tretirali, omogućiti nove umjetničke i kulturne izazove u smislu pozorišnih produkcija.

Univerzitet Salento, Odjeljenje za istoriju, društvo i humanističke studije (jedan od partnera Kraljevskom pozorištu u projektu) je u prvoj polovini projekta sprovelo istraživanje “Pitanje pola i migracija u mjestu San Cezario: život, odnosi i predstavljanje” koje predstavlja antropološko istraživanje o migrantskim zajednicama u regiji Pulja, tačnije u mjestu San Cezario u kojem se nalazi najveća zajednica imigranata iz Afrrike.

Siže izvještaja: Pitanje pola i migracija u mjestu San Cezario: život, odnosi i predstavljanje.