Predstave u najavi:

14

Maj

Hor luča

DATUM PREDSTAVE: 21.05.2021

19

Maj

Probna predstava

Datum predstave: 21.05.2021

10

Juli

Predstava – “Bog masakra”

Datum predstave: 21.05.2022