Zetski dom

Povodom Međunarodnog dana studenata, u Crnoj Gori je promovisan prvi broj časopisa ,,Glasnik studenata Univerziteta Crne Gore”.

Među objavljenim radovima je i Master rad glumice našeg ansambla Jelene Laban:
Umjetnička funkcija glasa ili kreiranje zvučnog identiteta glumca (Iskustvo kreiranja glasa u predstavama ,,Tobelija, mimikrija“ i ,,Kapital”)

 

Foto: Duško Miljanić

 

Osnivač i idejni kreator časopisa je Studentski parlament UCG. Glasnik studenata je časopis koji objedinjuje radove iz različitih oblasti nauke i umjetnosti, pa samim tim pruža jednu prilično jasnu sliku o tome kakvi su naši master radovi – šta je aktuelno, koje su teme nove, kakvi su metodološki pravci i putevi.

Časopis je u pdf formi dostupan na sajtu ucg.ac.me