MIT festival 2015.

Prvo izdanje MIT festivala održano je od sedmog aprila do 22. juna 2015. godine. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom i na brojnim javnim lokacijama u gradu, tom su prilikom održana 24 raznorodna programa.

7-17. april: Promo fest (čitanje drama); 18. april: Rambo Amadeus, Two Winettous & One More, koncert; 27/28/29. april: “Ivica i marica” (režija: Mirko Radonjić); 30. april: “Alisa u zemlji čuda” (režija: Anja Suša); 12. maj: Miloš Karadaglić, koncert; 14-18. maj: “Venecijanka” (režija: Lidija Dedović); 15-29. maj: Filmska laboratorija sa Mišom Radivojevićem; 22. maj: Kabare – Milan Lane Gutović; 24. maj: “Ivica i marica” (režija: Mirko Radonjić); 30. maj: “Žabar” (režija: Lidija Dedović); 2. jun: Promocija teatarske mreže NETA; 2. jun: Razgovori u junu – Pipo Delbono; 4. jun: “Pomutnje” (režija: Branko Brezovec); 6. jun: “Ruže” (režija: Andraš Urban); 9. jun: “Gardenia” (režija: Koltai Gabor); 11. jun: “Venecijanka” (režija: Lidija Dedović); 12. jun: “Žabar” (režija: Lidija Dedović); 13. jun: SARS, koncert; 15-19. jun: “Opera za tri groša” (režija: Tomi Janežič); 20. jun: Teatarska laboratorija sa Tomijem Janežičem; 20. jun: Generacija MIT film; 20-22. jun: Generacija MIT predstave (“O ljubavi”, “1981”, “Bure baruta”, “Venecijanka”).