Zetski dom

Promocija monografije „Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište“, prof. mr Janka Ljumovića

Monogafija “Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište”, mr Janka Ljumovića, vanrednog profesora na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje, u izdanju Udruženja dramskih umjetnika Crne Gore i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, biće promovisana u Kraljevskom pozorištu “Zetski dom” u subotu, 27. februara 2021. godine s počekom u 16 sati.

Moderator je Stela Mišković, dramaturškinja, dok će izvode iz monografije čitati Jelena Laban, članica glumačkog ansambla Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”.

Broj mjesta u publici je 25, dok se besplatne ulaznice mogu preuzeti na Biletarnici (067/428/655).


O monografiji:

 

Monografija “Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište” svoje ključno polazište ima u potrebi da se definišu različite profesije u dramskim umjetnostima i njihova uloga u nastanku pozorišne predstave i pozorišta kao organizacije/institucije. Na taj način determiniše se umjetničko i stručno polje koje profesije grade, a kroz njihov pregled objašnjavamo sinkretički karakter pozorišta kao njegovo glavno određenje. Monografija indirektno mapira crnogorsko, jugoslovensko i svjetsko pozorište kroz odabrane primjere autora i saradnika, umjetnika i teoretičara. U njoj se govori o različitim oblicima pozorišta. U monografiji je sabrano lično profesionalno iskustvo pozorišnog producenta, koje temeljim na ljepoti suodnosa sa savremenicima pozorišta. U njoj će lebdjeti sati i sati rada na probama unutar i izvan pozorišta, iskustvo razgovora o pozorištu sa studentima i iskustvo gledanja pozorišta, koje predstavlja naše zajedničko polazište u dijalogu koji knjiga inicira. Janko Ljumović


Kratka biografija autora:

 

Janko Ljumović je vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Diplomirao i magistrirao pozorišnu i radio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih konferencija, producent i urednik niza projekata iz oblasti scenskih umjetnosti, medija, menadžmenta u kulturi i kulturne politike. Od 2008. do 2015. godine bio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta i ministar kulture u Vladi Crne Gore od 2016. do 2017. godine. Autor je, kourednik i urednik preko deset knjiga i publikacija: Kultura page, Produkcija značenja, Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište, Pozorište kao kapital, Start-up Creative Podgorica, Platforma za novo djelovanje kulture, Grad u parku, Crnogorsko narodno pozorište 1953-2013, Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, Crnogorske studije kulture i identiteta, Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse i Politika i pozorište – sjećanje na stvarnost. Član je Savjeta Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost “Petar II Petrović Njegoš” CANU.


Izvodi iz recenzija:

 

Prof. dr Darko Lukić,teatrolog, pisac, mentor, trener i stručni konsultant,

Rotenburg, Savezna Republika Njemačka:

Studentima, učenicima, profesionalcima, ali i potpunim „strancima“ u svijetu kazališnog života, ili zainteresiranim publikama i čitateljima, nakon čitanja cijelog Ljumovićeva rukopisa postaje i očita i pregledna složenost kazališnog života u strukturi njegove profesionalne produkcije i recepcije, postaje jasna posebnost pojedinačne uloge i doprinosa svake profesije u toj mreži zajedničkog stvaranja. Istovremeno postaje jednostavno i lako razumljiv na prvi pogled kompliciran smisao postojanja tolikog broja raznovrsnih i raznorodnih profesija okupljenih u jednom jedinstvenom i simultanom procesu proizvodnje… Upravo u tom smjeru i sve odabrane studije slučaja dodaju encikopedijsko-leksikonskom materijalu plastičnost, živost i uvjerljivost. Teorijski pojmovi dobijaju tako imena, prezimena, lica i glasove, a akademski se pojmovi pretvaraju u kazališne slike.

dr Ana Stojanoska, red. prof. Fakulteta dramskih umjetnosti,

Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija:

Knjiga koja je pred nama, „Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište“ Janka Ljumovića je jedan veoma važan teatrološki dokument, monografija, mogu reći i udžbenik o pozorištu, i o svijetu pozorišta, viviseciran na jedan suptilan i neposredan način… Fotografski materijal i veoma inventivni dizajn nam daju mogućnost da sami pročitamo i sačuvamo svoju sliku pozorišta kao jednog kompletnog medija i umjetnosti koja i te kako treba biti poštovana i popularizovana. Minuciozno i precizno napisana, ova knjiga je svojevrsni vodič u procesu otkrivanja pozorišta.

Almir Imširević, red. prof. Akademije scenskih umjetnosti,

Sarajevo, Bosna i Hercegovina:

Svijet pozorišta, uči nas tome Janko Ljumović, jeste zaseban univerzum, ali koji se poklapa i

dodiruje sa brojnim drugim svjetovima, sa kojima je u vezi, ponekad u sukobu, a povremeno u najdivnijem skladu. Stoga ovo jeste monografija, ali i – atlas. Dakle, autor pred nas stavlja „zbirku

zemljopisnih i astronomskih karata“, sređenih u cjelinu, olakšava nam putovanje i snalaženje u ponekad nepoznatom prostoru… On ne pristaje na puko stvaranje pojmovnika, rječnika u kojem nas pritiska odsustvo ljudi; njegova monografija je svojevrsni palimpsest, pa u skrivenim, „izbrisanim“ slojevima teksta, u stanju smo prepoznati „teatarski imenik“. Knjigu koja daje „adrese“, tj. pozicionira sve te brojne pozorišne ljude i omogućava nam dugotraženu komunikaciju sa njima… Njegovo pisanje, dakle, jeste i „prebacivanje čaršafa preko nevidljivih tijela pozorišnih duhova“.


Ovdje možete pogledati .pdf dokument s naslovnicom i navedenim izvodima iz recenzija koje se nalaze na zadnjoj korici knjige.