1941/42.

Sezona je počela 30. novembra 1941. godine, a završena drugog maja 1942. godine. Tokom sezone 1941/42, upriličene su premijere devet pozorišnih komada.

Contact: