1942/43.

Sezona je počela 14. novembra 1942. godine, a završena 19. juna 1943. godine. Tokom sezone 1942/43, upriličene su premijere 16 pozorišnih komada.

Contact: