1945/46.

Sezona je počela 20. septembra 1945. godine, a završena sedmog jula 1946. godine. Tokom sezone 1945/46, upriličene su premijere osam pozorišnih komada.

Contact: