1946/47.

Sezona je počela sedmog septembra 1946. godine, a završena šestog jula 1947. godine. Tokom sezone 1946/47, upriličene su premijere 15 pozorišnih komada.

Contact: