1947/48.

Sezona je počela četvrtog oktobra 1947. godine, a završena 17. jula 1948. godine. Tokom sezone 1947/48, upriličene su premijere sedam pozorišnih komada.

Contact: