1950/51.

Sezona je počela 12. oktobra 1950. godine, a završena 15. jula 1951. godine. Tokom sezone 1950/51, upriličene su premijere sedam pozorišnih komada.

Contact: