1951/52.

Sezona je počela 20. oktobra 1951. godine, a završena 10. jula 1952. godine. Tokom sezone 1951/52, upriličene su premijere osam pozorišnih komada.

Contact: