1953/54.

Sezona je počela 13. septembra 1953. godine, a završena 15. jula 1954. godine. Tokom sezone 1953/54, upriličene su premijere sedam pozorišnih komada.

Contact: