1954/55.

Sezona je počela 18. septembra 1954. godine, a završena 10. jula 1955. godine. Tokom sezone 1954/55, upriličene su premijere devet pozorišnih komada.

Contact: