1955/56.

Sezona je počela 23. oktobra 1955. godine, a završena 13. jula 1956. godine. Tokom sezone 1955/56, upriličene su premijere osam pozorišnih komada.

Contact: