1956/57.

Sezona je počela 13. oktobra 1956. godine, a završena sedmog jula 1957. godine. Tokom sezone 1956/57, upriličene su premijere devet pozorišnih komada.

Contact: