1957/58.

Sezona je počela petog oktobra 1957. godine, a završena šestog jula 1958. godine. Tokom sezone 1957/58, upriličene su premijere osam pozorišnih komada.

Contact: