1959/60.

Sezona je počela 10. oktobra 1959. godine, a završena sedmog jula 1960. godine. Tokom sezone 1959/60, upriličene su premijere pet pozorišnih komada.

Contact: