1960/61.

Sezona je počela 11. oktobra 1960. godine, a završena trećeg juna 1961. godine. Tokom sezone 1960/61, upriličene su premijere sedam pozorišnih komada.

Contact: