1961/62.

Sezona je počela 29. novembra 1961. godine, a završena 10. juna 1962. godine. Tokom sezone 1961/62, upriličene su premijere osam pozorišnih komada.

Contact: