1963/64.

Predstave na matičnoj sceni:

Sezona je počela 12. januara 1964. godine, a završena 28. aprila 1964. godine. Tokom sezone 1963/64, upriličene su premijere dva pozorišna komada.

Contact: