2007/08.

Predstave na matičnoj sceni:

Sezona je počela 21. septembra 2007. godine, a završena 15. avgusta 2008. godine. Tokom sezone 2007/08, upriličene su premijere tri pozorišna komada.

Contact: