2008/09.

Sezona je počela 26. septembra 2008. godine, a završena 29. avgusta 2009. godine. Tokom sezone 2008/09, upriličene su premijere tri pozorišna komada.

Contact: