Aleksandar Cvetković

O reditelju:

Aleksandar Cvetković bio je glumac i reditelj. U predratnom periodu, nastupao je u brojnim teatrima, te Srpskom narodnom pozorištu, a bio je poznat i kao istaknuti komičar tog razdoblja. Na Cetinju je bio angažovan tokom sezone 1931/32, u okviru koje je režirao tri pozorišna komada. Aleksandar Cvetković stradao je 1945. godine.

Contact: