Blagota Eraković

Predstave na matičnoj sceni:

O reditelju:

Blagota Eraković, rođen 1944. godine u Nikšiću, pozorišni je reditelj. Od kraja šezdesetih, bio je stalno angažovan u Crnogorskom narodnom pozorištu u Titogradu, nakon čega je bio i umjetnički direktor prvog crnogorskog pozorišnog festivala “Igre juga” u Budvi. Tokom karijere, režirao je više od 100 pozorišnih komada u teatrima širom bivše Jugoslavije. Bio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta, a 2004. godine režirao je i prvu predstavu u produkciji Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”. Blagota Eraković dobitnik je Trinaestojulske nagrade.

Contact: