Jovan Jeremić

O reditelju:

Rođen 1899. godine u Sremskoj Mitrovici, Jovan Jeremić bio je reditelj, glumac i prevodilac. Nakon angažmana u više putujućih trupa, Novom Sadu i Splitu, 1936. godine postao je član cetinjskog pozorišta. Zaključno sa 1940. godine, u “Zetskom domu” režirao je ukupno 28 komada. Preminuo je 1972. godine u Splitu.

Contact: