Milena Filipović

Predstave na matičnoj sceni:

O rediteljki:

Rođena 1899. godine u Sinju, Milena Filipović bila je glumica i rediteljka. Glumom se bavila još kao dijete, pri čemu je bila članica teatara u Splitu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Skoplju. U sezoni 1947/48. nastupala je u Narodnom pozorištu na Cetinju, gdje je bila angažovana i kao rediteljka, a karijeru je okončala u Beogradskom dramskom pozorištu. Milena Filipović preminula je 1971. godine u Beogradu.

Contact: