Milutin Stevanović

O reditelju:

Milutin S. Stevanović bio je reditelj i glumac. Na Cetinje je doputovao 1910. godine, te je kao glumac bio angažovan još od samog početka rada Knjaževskog narodnog pozorišta. Od početka 1911, počeo je da režira, te je do ljeta te godine u “Zetskom domu” postavio 25 komada. Autor je i projekta poznatog pod nazivom “Stevanovićev memorandum”, kojim je u ljeto 1911. godine definisao budući rad i potrebe cetinjskog teatra.

Contact: