Nick Upper

O reditelju:

Nick Upper bio je pseudonim pod kojim je nastupao pozorišni reditelj i glumac Niko Goršič. Kao glumac i reditelj sarađivao je sa više od trideset pozorišta i nezavisnih umjetničkih institucija od Slovenije do Makedonije. Učestvovao je na više od dvije stotine festivala u dvadeset šest država, odigrao je više od 150 uloga i osvojio dvadeset osam priznanja i nagrada. Goršičeva saradnja sa Kraljevskim pozorištem “Zetski dom” počela je 2004. godine.

Contact: