Petar Pejaković

O reditelju:

Petar Pejaković, rođen 1970. godine u Kotoru, pozorišni je reditelj i univerzitetski profesor. Tokom karijere, režirao je više od 50 komada sa djecom, mladima, profesionalcima i osjetljivim socijalnim grupama. Njegov umjetnički rad, koji traje decenijama, snažno je doprinosio radu Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”, Crnogorskog narodnog pozorišta, Gradskog pozorišta u Podgorici, ali i Kotorskog festivala pozorišta za djecu, čiji je direktor. Osim kao reditelj, u više komada pojavljuje se kao autor teksta i scenografije. Od 1999. godine, angažovan na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, gdje je 2005. godine stekao znanje predavača, a 2009. docenta za Predmet pozorišna režija. Od 2014. godine, Petar Pejaković ima zvanje vanrednog profesora.

Contact: