Slobodan Milatović

O reditelju:

Slobodan Milatović, rođen 1952. godine u Titogradu, bio je pozorišni reditelj, dramaturg i producent. Tokom karijere, režirao je više od 70 komada, uz brojne dramske tekstove i adaptacije. Rodonačelnik je alternativnog i ambijentalnog teatra u Crnoj Gori. U Titogradu je 1974. godine osnovao prvo crnogorsko alternativno pozorište DODEST, a tokom osamdesetih pokrenuo je Festival jugoslovenskog alternativnog teatra (FJAT), koji će raspadom Jugoslavije biti preimenovan u Festival internacionalnog alternativnog teatra (FIAT). Produktivna saradnja Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” sa Slobodanom Milatovićem trajala je tokom dvije decenije XXI vijeka. Slobodan Milatović preminuo je 2019. godine u Podgorici.

Contact: