Stevo Jovanović

Predstave na matičnoj sceni:

O reditelju:

Stevo Jovanović bio je reditelj i glumac, čiji je angažman u “Zetskom domu” trajao od 1936. do 1937. godine. Tokom tog perioda, uz brojne uloge, Jovanović je režirao i tri komada.

Contact: