Stevo Kovačević

Predstave na matičnoj sceni:

O reditelju:

Stevo Kovačević bio je glumac i reditelj. U programima “Zetskog doma” učestvovao je 1952. godine, kada je, u čast četrdesetogodišnjice umjetničkog rada Đoka Begovića, režirao komad “Kir Janja”.

Contact: