Vaclav Landa

Predstave na matičnoj sceni:

O dirigentu:

Vaclav Landa bio je muzičar i dirigent, koji je u “Zetskom domu” bio angažovan tokom pozorišne sezone 1935/36.

Contact: