Rukovodstvo

 

Ilija SUBOTIĆ
direktor

Rođen na Cetinju 1984. godine, Ilija Subotić završio je studije produkcije u oblasti pozorišta, filma, radija i televizije na Fakultetu dramskih umjetnosti – Cetinje. Od 2011. godine, u Ministarstvu kulture Crne Gore obavljao je poslove samostalnog savjetnika za pozorišnu i filmsku djelatnost. Tokom decenijske službe u državnoj upravi, bio je član brojnih domaćih i međunarodnih radnih tijela i aktivnosti, predstavljajući pritom Crnu Goru u najreferentnijim evropskim programima, fondovima i asocijacijama u oblasti kulture.

U periodu od 2014. do 2018. godine, predavao je produkciju na Fakultetu vizuelnih umjetnosti u Podgorici.

Za direktora Javne ustanove Kraljevsko pozorište “Zetski dom” imenovan je 27. novembra 2020. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Lidija DEDOVIĆ
umjetnička direktorica

Rođena u Podgorici 1976. godine, pozorišnu i filmsku režiju studirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Prvu klasu režije, pod vođstvom profesora Egona Savina i Radmile Vojvodić, upisuje 1999. godine. Diplomirala je 2005. godine. Od tada aktivno i posvećeno radi za umjetnost i kulturu.

Pored brojnih režija i rezultata, u posljednjem periodu ima za prioritet kreativnu i odgovornu poziciju umjetničke direktorke Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”.