Antonija

Komad s pjevanjem u tri čina.

19

Septembar
1939
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Melhior Lenđel.

Uloge:

Vince Fanči – Milan Tošić; Antonija – Slavka Tošić; Đuri Kataj – Mihailo Milićević; Bela Kovači – Jovan Jeremić; Redžinald Barker – Ljubomir Pecović; Lija – Vera Mihailović; Marča – Mara Vaner; Piri – Nada Het; Berzanski agent – Petar Begović; Agentova žena – Anđelija Krstić; Rihard – Mile Pani; Pišta – Vaso Perišić; Imre – Dragan Balković; Juli – Vjera Jelić; Baštovan – Nikola Vujanović; Kočijaš – Milo Vukanović.

Premijera:

Cetinje, 19/10/1939, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević