Baletska predstava

29

Maj
1943
Pozorišna sezona

O predstavi:

1. "Na valovima plavog Dunava" - valcer / 2. "Ljubomora" - ciganski tango / 3. "Žalosna igra" - ples po muzici maestra Marija Skiava / 4. "Tatarska igra s lukom".

Uloge:

Marina Olenjina, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.

Muzička pratnja:

Orkestar Radija Cetinje.

Premijera:

Cetinje, 29/05/1943, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević