Balkanska carica

Drama u tri radnje, a pet slika. Zbiva se pri svršetku XV vijeka u prijestonici Žabljaku i okolini.

16

Maj
1910

O komadu:

Napisao: Kralj Nikola I Petrović.

Uloge:

Ivan-beg Crnojević – V. Pejović; Đorđe Crnojević – Đoko Beg (Begović); Stanko Crnojević – Ljubomir Tamindžić; Knez Dean – Mašo Petrović; Knez Perun – B. Bogdanović; Danica – Kaća Petrović; Marta – Dara Miletić; Ibraim-aga – Đ. Barović; Uglješa – Milutin Tamindžić; Ivo – K. Martinović; Prvi ranjenik – Dušan Milošević; Drugi ranjenik – g. Jurišić.

Premijera:

Cetinje, 16/05/1910, 20:30 časova.