Bibliotekar

Vesela igra u četiri čina.

15

Oktobar
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Eduar Brizbar.

Premijera:

Cetinje, 15/10/1911, 20:00 časova.