Buridanov magarac

Komedija u tri čina.

01

Mart
1912
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Rober de Fler - Gaston Kajave.

Premijera:

Cetinje, 01/03/1912, 20:00 časova.