Čast

Drama u četiri čina.

12

Maj
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Herman Suderman. Preveo: Mihailo Popović.

Uloge:

Miling – Ljubomir Micić; Amalija – K. Hajdušković; Kurt – Rudolf Dir; Leonara – Milka Dir; Graf Trast – Nikola Hajdušković; Stari Hajnek – Ilija Vučićević; Gospođa Hajnek – Kaća Petrović; Robert – Milutin Stevanović; Augusta – Mara Vučićević; Alma – J. Micić; Mihalski – Bogić Vojvodić; Lotar Brant – Ljubomir Tamindžić; Hugo Stengl – Milan Katinski; Vilko – Dušan Milošević; Ivan – S. Tamindžić; Indijski sluga grafa Trasta – gospodin Ćetković.

Premijera:

Cetinje, 12/05/1911, 20:30 časova.