Čekajući Godoa

Tragikomedija u dva čina.

15

Septembar
2006
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Semjuel Beket. Prevod: Jelena Stanovnik. Dramaturg: Ljubomir Đurković. Scenografija: Milija Pavićević. Kostimi: Nataša Perunović.

Uloge:

Vladimir — Srđan Grahovac; Estragon — Niko Goršić; Poco — Ksenija Mišić; Srećko — Zoran Vujović; Dječak — Dušan Đonović.

Koprodukcija:

Kraljevsko pozorište "Zetski dom" / Crnogorsko narodno pozorište - Podgorica / Festival internacionalnog alternativnog teatra - Podgorica.

Premijera:

Cetinje, 15/09/2006, 20:00 časova.