Čestitam

Šala u jednom činu.

28

Novembar
1896

O komadu:

Tekst: Kosta Trifković.

Premijera:

Cetinje, 28/11/1896.