Čiča Martin kao amalin

Igrokaz u tri čina.

15

Januar
1912
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Kormon - Granže.

Premijera:

Cetinje, 15/01/1912, 20:00 časova.