Čovjek koga sam ubio

23

Januar
1937
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Moris Rostan.

Premijera:

Cetinje, 23/01/1937, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević