Divljuša

Komad s pjevanjem u tri čina.

17

Juni
1939
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ištvan Geci. Prevod: Luben Grujić.

Uloge:

Joban Čarnić – Nikola Vujanović; Persa – Ljubica Đokić; Mile – Ljubiša Stojčević; Bosiljka – Desanka Petković; Mija Mitrović – Milovan Radulović; Desa – Zlata Stojčević; Mara– Cinta Aritonović; Koja – Dušan Popović; Pop Daša – Đoko Begović; Mata Grba – Marko Jelić; Kata – Mica Šekulin; Marko – Mihailo Milićević; Pištić – Desimir Perišić; Lela – Ljubica Dragić; Stevan – Mile Pani; Kum – Vitomir Kačanik; Čauš – Nikola Popović; Đever – Lazar Petrović; Žica – Dragan Balković; Brka – Petar Begović; Prvi gazda – Vaso Perišić; Drugi gazda – Mile Pani; Prvi momak – Dragoslav Dukić; Drugi momak – Andrija Narbutović; Prva djevojka –Nadežda Het; Druga djevojka – Vjera Jelić.

Premijera:

Cetinje, 17/06/1939, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević