Djevojačka kletva

Komad iz narodnog života s pjevanjem, u četiri čina.

01

Septembar
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ljubinko Petrović.

Uloge:

Stjepan Mrgodić – Milovan Radulović; Jovo – Ljubomir Pecović; Đorđe – Vaso Perišić; Ruža – Slavka Tošić; Marko – Nikola Vujanović; Stevan – Đoko Begović; Milun – Marko Jelić; Anđelija – Kaja Anđelković; Gvozden – Stanko Buhanac; Spasoje – Vladimir Jablan; Trifun – Mile Pani; Vilip – Milo Vukanović; Randija – Mara Laner; Mara – Vjera Jelić; Jagoda – Majda Skrbinšek; Jovanka – Anđelija Krstić; Ljubica – Gina Buhanac; Ćira – Petar Begović; Kaplar– Ratomir Grašić.

Premijera:

Cetinje, 01/09/1940, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević