Djevojačka kletva

20

Septembar
1945
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ljubinko Petrović.

Premijera:

Cetinje, 20/09/1945, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević