Đido

Slika iz seoskog života u pet činova s pjevanjem.

22

Maj
1943
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Janko Veselinović - Dragomir Brzak.

Uloge:

Marinko – Vaso Perišić; Stanojlo – Đoko Begović; Andrija – Dušan Popović; Zdravko – Mile Pani; Maksim – Petar Spajić; Milić – Nikola Vujanović; Bogdan – Đorđe Latković; Jovan – Petar Begović; Petar – Miroslav Dedić; Pavlija – Ela Dragović; Živana – Tea Pleciti; Ljubica – Desanka Ivanišević; Petra – Danica Štokinger; Momak I – Đorđe Latković; Momak II – Petar Begović; Momak III – Miroslav Dedić; Djevojka I – Jelena Prašel; Djevojka II – Ela Dragović; Djevojka III – Tamara Ferić.

Premijera:

Cetinje, 22/05/1943, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević