Dnevna vijest

10

Septembar
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Velimir Janković.

Premijera:

Cetinje, 10/09/1940, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević